Školitel: 
Konzultant: 
Charakteristika: 

Jednotlivé organismy žijící v rybnících mají diametrálně odlišné nároky na prostředí a jejich potřeby jdou často proti sobě. Plánování managementu v rybničních rezervacích je pak značně obtížné a může vyvolávat spory nejen s rybáři, ale i mezi ochranáři.

Cíle práce: 

Cílem práce bude pomocí podrobné rešerše odborné literatury shrnout a kvantifikovat nároky hlavních skupin vodních organismů a vytvořit tak podklady pro vytvoření „dokonalého“ rybníku sloužícího jako hotspot pro  co nejširší druhovou diverzitu vodních rostlin a živočichů.

Materiál a metody: 

- Literární rešerše