Školitel: 
Charakteristika: 

Černá je jednou z hlavních řek Novohradských hor. Říčka si dodnes zachovala poměrně přirozených charakter. Dominantní druhy rybovitých obratlovců jsou typické pro pstruhové pásmo. Jedná se rovněž o významný pstruhový revír Českého rybářského svazu (ČRS). V tůni u stanice Dálava (základna kurzu Terénní praxe II) byly provedeny opakované odlovy elektrickým agregátem s různými výsledky. Hlavní otázkou práce je zabývat se vztahy mezi složením společenstva podle přímých odlovů, rybářským hospodařením a charakteristikami prostředí.

Cíle práce: 

Vypracovat literární rešerši o významu rybářského hospodaření na vodní ekosystém. Významně se podílet na ichtyologickém průzkumu, vyhodnotit tyto údaje spolu s údaji o charakteristikách prostředí.

Materiál a metody: 

Prostudovat odbornou literaturu a zprávy z ichtyologického monitoringu a výkazů ČRS. Významně se podílet na vlastním ichtyologickém průzkum na místě. Syntetizovat zjištěné údaje do ucelené práce, která podpoří nebo doporučí změnu současného managementu.