Školitel: 
Charakteristika: 

Jeden z důležitých faktorů formujících společenstvo zooplanktonu je tzv. ovlivnění shora (top-down effect). Jedná se o predační tlak dravce působící na celou škálu vlastností kořisti: hustotu populace, délku těla, plodnost atd. Za účelem vyhodnocení rozdílné míry dopadu predace planktonních bezobratlých predátorů a ryb jsme v letech 2008 a 2009 provedli několik běhů mesokosmových pokusů na vodárenské nádrži Římov.

Cíle práce: 

Vyhodnotit dopad predace buchanek a ryb na společenstvo zooplanktonu v různých experimentálních podmínkách.

Materiál a metody: 

Práce bude vyžadovat zvládnutí determinace zooplanktonu, počítání a stanovení biomasy jednotlivých druhů nebo skupin a užití jednoduchých i pokročilých statistických metod.