Školitel: 
Charakteristika: 

Rašeliniště byla a stále ještě jsou využívána k průmyslové těžbě rašeliny. Po ukončení těžby zůstane pouze holá rašelina, kde je přirozená obnova vegetace a původních procesů velmi pomalá a v některých případech téměř nemožná. Proto byly vyvinuty různé revitalizační postupy, které napomáhají šíření původní vegetace a obnovení procesu vzniku rašeliny na odtěžených rašeliništích. V zemích jako je Kanada, Finsko, či Velká Británie bylo v posledních dvou desetiletích testováno několík různých postupů pro obnovu odtěžených rašelinišť s různou mírou úspěšnosti.