Charakteristika: 

Ve vodních ekosystémech jsou řasy významným zdrojem rozpuštěného uhlíku (sacharidy, organické kyseliny apod.). Různé skupiny řas produkují jiné spektrum organických látek, čímž podporují různé skupiny bakterií. Bakterie rovněž produkují látky, které stimulují růst řas. Úzký vztah mezi konkrétními druhy řas a bakterií může vysvětlovat jejich výskyt na dané lokalitě.

Cíle práce: 

Charakterizace bakteriálního společenstva, které se dlouhodobě vyskytuje ve sbírkách řas. Zjistit hloubku vztahu bakterií rodu Limnohabitans a řas (taxonomickou).

Materiál a metody: 

Základní mikrobiologické metody - pěstování řas a bakterií. Základní molekulární metody - PCR, tvorba klonových knihoven. Fluorescenční in situ hybridizace. Případně qPCR, elektronová mikroskopie, analýza rozpuštěných látek.