Charakteristika: 

Půdy jehličnatých lesů jsou považovány za významná úložiště uhlíku (C) v globálním kontextu, a to díky vysokému přísunu opadu a jeho pomalému rozkladu. C do půdy vstupuje v dostupné formě s kořenovými exudáty nebo výluhy z opadu tvořenými především cukry nebo aminokyselinami. Do půdy však C vstupuje i v méně dostupné formě a to jakožto rekalcitrantní opad jehličnatých stromů tvořený celulózou a ligninem. Obě formy C jsou rozkládány půdní faunou a mikroorganismy a posléze putují do jednotlivých frakcí půdní organické hmoty lišících se svou dostupností a náchylností k rozkladu. Význam obou forem C v přísunu C do jednotlivých frakcí však nebyl dosud zcela objasněn, stejně jako role jednotlivých skupin půdní fauny a mikroorganismů. Podstatný vliv na produkci a posléze ukládání C může mít i současné zvyšování teploty na planetě, které ovlivňuje metabolické procesy.