Školitel: 
Charakteristika: 

Rozpad smrčin vlivem přemnožení lýkožrouta smrkového začal v na české straně Šumavy počátkem devadesátých let. Současně s narušením horské smrčiny probíhá přirozená obnova lesa.

Cíle práce: 

 Cílem magisterské práce je identifikovat hlavní faktory, které mají vliv na úspěšnost přirozené obnovy horských smrčin na Šumavě. Výsledkem bude model přirozené obnovy lesa v centrální části Šumavy.

Materiál a metody: 

Tato práce bude zpracována jednak na základě terénních dat z let 1998 a 1999, včetně současných verifikačních šetření, jednak na základě družicových snímku (Landsat, RapidEye). Tato práce předpokládá znalosti metod GIS a statistiky (obojí lze doplnit i v magisterském stupni).