Školitel: 
Charakteristika: 

Rozpad smrčin vlivem přemnožení lýkožrouta smrkového začal na české straně Šumavy počátkem devadesátých let. Současně s narušením horské smrčiny probíhá přirozená obnova lesa.

Cíle práce: 

Cílem bakalářské práce je popsat historii vývoje horských smrčin na Šumavě (např. Skuhravý 2002), zejména změny a dynamiku za posledních 30 let. Dále popsat hlavní faktory mající vliv na zdravotní stav lesa. Závěrem práce pak navrhnout projekt zaměřený na výzkum přirozené obnovy smrčin.

Materiál a metody: 

Je v plánu pokračování tohoto tématu i v magisterské práci, která bude zaměřena na modelování přirozené obnovy s využitím mapování v terénu i družicových snímků. Magisterská práce předpokládá práci s metodami GIS.