Školitel: 
Charakteristika: 

Přírodní rozpuštěné organické látky tvoří jednu z nejdůležitějších složek vodních ekosystémů. V rámci začínajícího pětiletého projektu nabízíme témata studentských prací zaměřených na studium prostorové a časové variability přírodních organických látek ve třech údolních nádržích během několika let v návazností na změnu rybí obsádky. Studium charakteristiky přírodních organických látek bude založeno na jejich optických vlastnostech a koncentraci organického uhlíku.

Materiál a metody: 

Práce bude založena na kombinaci laboratorních a terénních metod.