Školitel: 
Charakteristika: 

Vrcholoví predátoři ovlivňují společenstva malých stojatých vod jak přímo požíráním své potravy, tak nepřímo tím, že mění rovnováhu potravní sítě a také poskytují chemické a vizuální signály o vhodnosti daného prostředí pro případné kolonizátory. V současné době probíhá intenzivní výzkum snažící se zjistit, jaké funkční znaky vrcholových predátorů jsou důležité pro jejich výsledný vliv na dané společenstvo.

Cíle práce: 

V návaznosti na probíhající experimenty v laboratoři školitele zjistit, zda a nakolik se liší vliv různých druhů vrcholových predátorů v malých stojatých vodách, např. invazních druhů raků a místních druhů vážek (konkrétní druhy budou zvoleny na základě dohody se školitelem).  

Materiál a metody: 

Krátkodobý terénní experiment v mesokosmových podmínkách v areálu na Branišovské, třídění a základní determinace vzorků, zpracování dat pomocí základních a pokročilých statistických metod v programu R nebo Statistica.