Školitel: 
Charakteristika: 

Keratella hiemalis patří mezi vířníky preferující chladnější prostředí jako (některá) šumavská jezera. Pravidelně se ale vyskytuje i v zimním planktonu našich údolních nádrží. Díky pevné schránce se relativně snadno studuje její morfologie – struktura schránky, délka a tvar hrotů apod. Na rozdíl od běžných druhů rodu Keratella nebyla dosud K. hiemalis věnována patřičná pozornost, ačkoli si to morfologická variabilita druhu zaslouží. Od „typického“ vzhledu schránky existují četné výjimky. Příčiny variability v rozměrech a tvaru K. hiemalis není znám.

Cíle práce: 

V odebraných fixovaných vzorcích různých populací K. hiemalis vyhodnotit morfologickou variabilitu druhu. Fenotypová plasticita bude cílem laboratorních pokusů zaměřených na její možné příčiny.

Materiál a metody: 

Odběry vzorků v terénu (Velké Javorské, Černé a Čertovo jezero, Slapy, apod.), mikrometrické zpracování materiálu, laboratorní experimenty.