Školitel: 
Charakteristika: 

Současné studie potravních sítí ve vodním prostředí ukazují, že důležitou charakteristikou určující jejich stabilitu je škálování intenzity predace s velikostí jedinců. Tyto studie ale často neberou v úvahu další ekologicky významné faktory jako je např. růst jedinců nebo sezónní obměna druhů na daném stanovišti. 

Cíle práce: 

V návaznosti na probíhající experimenty v laboratoři školitele vytvořit jednoduchý simulační model dynamicky proměnné potravní sítě a zjistit, jak sezónní dynamika druhů a/nebo různé škálování intenzity trofických vztahů mezi různě velkými jedinci ovlivňuje stabilitu a diverzitu společenstev.  

Materiál a metody: 

Vytvoření ekologického modelu potravní sítě v programu R nebo Mathematica, simulace vybraných scénářů, základní vyhodnocení výsledků.