Charakteristika: 

Práce na rašeliništích v NP Šumava. Propojení terénních a laboratorních metod výzkumu. Spolupráce na Česko-Finském projektu výzkumu rašelinišť s možností stáže ve Finsku.

Cíle práce: 

Vliv odvodnění a revitalizace na složení a aktivitu mikrobiálních společenstev v rašeliništích.

Materiál a metody: 

odběry vzorků v terénu, základní chemické analýzy měření enzymových aktivit, stanovení mikrobiální biomasy, extrakce mikrobiální DNA, zpracování výsledků