Školitel: 
Konzultant: 
Charakteristika: 

...

Cíle práce: 

Provést rešerši různých metod monitoringu a hodnocení efektivity prováděných revitalizačních opatření na rašeliništích. Získané poznatky využít návrhy projektu monitoringu efektivity revitalizace konkrétního vybraného rašeliniště.

Materiál a metody: 

V rámci rešerše budou shromážděny, popsány a porovnány metody monitoringu, které jsou využívány k vyhodnocení provedených revitalizací rašelinišť v ČR i v zahraničí. Získané poznatky budou následně využity pro návrh monitoringu revitalizace na konkrétní lokalitě, jejíž revitalizace je aktuálně projektována.