Školitel: 
Charakteristika: 

Depozice síry a dusíku významně ovlivňuje koloběhy látek v suchozemských ekosystémech. Depozice S poklesla během posledních 25 let mnohem více, než depozice N. Proto nás zajímá, jak na rozdílné složení kyselé depozice reagují mikroorganismy a jak se mění půdní procesy a toky prvků (zejména C, N a P). 

Cíle práce: 

Porovnat mikrobiální aktivitu a dostupnost živin (1) v smrkovém a bukovém porostu a nebo (2) při různé živinové a kyselé zátěži.