Školitel: 
Konzultant: 
Charakteristika: 

Dva v našich vodách běžné druhy vznášivek, Eudiaptomus gracilis a E. vulgaris, patří mezi omnivorní planktonní korýše. Všežravost u menšího druhu E. gracilis jsme úspěšně zdokumentovali v nedávné době. Menší vznášivka E. gracilis obývá vody s relativně vysokou rybí obsádkou, zatímco větší a nápadnější druh E. vulgaris je rybami decimován. V prostředí bez ryb by měl být kompetičně úspěšnější E. vulgaris. Parametry životního cyklu jsou však silně ovlivněné potravní nabídkou (= kvalitou a kvantitou potravy). Experimentální srovnání těchto parametrů za různých podmínek prostředí osvětlí vzájemné vztahy vznášivek.

Cíle práce: 

Cílem práce je kvantifikovat parametry životních cyklů těchto druhů a vyhodnotit jejich vzájemné kompetiční vztahy.

Materiál a metody: 

Laboratorní pokus vyhodnocující reprodukční charakteristiky obou druhů vznášivek v délce trvání cca 1 měsíc. Práce předpokládá práci i s kontinuálními laboratorními kulturami potravy vznášivek.