Školitel: 
Charakteristika: 

Evropská úmluva o krajině byla Českou republikou ratifikována před 12 lety, čímž jsme se zavázali k jejímu naplňování. Tedy k principům, které povedou k integraci problematiky krajiny do politik a plánování krajiny na národní, regionální i lokální úrovni. Jak je tedy Evropská úmluva o krajině po 12 letech implementována do Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů?

Cíle práce: 

Porovnání implementace Evropské úmluvy o krajině do dokumentací Zásad územního rozvoje, v rámci jednotlivých krajů v ČR.