Školitel: 
Charakteristika: 

Historické parky krajinářského typu byly založené jak na agrární půdě, tak na ploše bývalých bažantnic či obor. Dnes, díky přítomnosti věkovitých stromů, je na ně vázaná bohatá biodiverzita jak rostlin, tak živočichů. Srovnávací studie druhů zastoupených v parcích a v okolní krajině má ambici ukázat, zda se jedná o zdrojová, či propadová refugia (source/sink rovnováha) pro různé taxonomické skupiny, zejména bezobratlé. Cílem je zdůvodnění ochrany a cíleného managementu biotopů v historických parcích.

Keywords: historické parky, refugia, staré stromy, kulturní krajina