Charakteristika: 

Energie z fotosyntézy může hrát významnou úlohu v získávání potřebných živin a organických látek. Klasické skupiny fotoheterotrofních bakterií si tuto schopnost udržují také v laboratoři. V současnosti jsme objevili skupinu bakterií (Limnohabitans - Betaproteobacteria), které mají všechny potřebné geny, avšak tuto schopnost v laboratorním prostředí nevyužívají. Nabízí se tedy otázka, jaké podmínky spouští fotosyntézu v přirozeném prostředí?

Cíle práce: 

Kvantitativní stanovení exprese genu pufM (fotosyntetické reakční centrum) v přírodních vzorcích. Určení nejdůležitějších faktorů. Porovnání Alphaproteobacteria vs. Betaproteobacteria (Limnohabitans).

Materiál a metody: 

Terénní odběr vzorků, základní limnologické metody, extrakce RNA, RT-qPCR. Mnohorozměrná analýza dat, ANOVA.