Školitel: 
Charakteristika: 

Úlovkové lístky zaznamenávají detailní chování a úspěšnost jednotlivých sportovních rybářů. Jejich analýzou se tak můžeme dozvědět něco o rybářích jako predátorech ryb a zároveň zjistit stav rybích populací v jednotlivých rybářských revírech. Předběžné analýzy ukazují, že rybáři jsou různě specializovaní a schopní (dá se říct, že vykazují známky „rybářské personality“). Můžeme ale dojít k nějakým obecně platným závěrům, díky kterým by například bylo možné zlepšit stávající metody rybářského managementu a zajistit dlouhodobou udržitelnost sportovního rybolovu v České republice?  

Cíle práce: 

V návaznosti na předchozí práce školitele analyzovat data týkající se velkého souboru rybářů a jejich úlovkových statistik na vybraných rybářských revírech. Zjistit, zda je možné definovat různé typy rybářů a ověřit, jaké vnější faktory ovlivňují jejich rozhodnutí lovit v daný den na daném revíru a jejich úspěšnost.  

Materiál a metody: 

Statistická analýza dat v programu R, případně v kombinaci s dotazníkovým šetřením zaměřeným na omezenou skupinu rybářů.