Školitel: 
Charakteristika: 

Tepelný ostrov města dnes představuje průměrné oteplení o ca 3-4 °C. Druhová skladba musí reflektovat jednak změnu klimatických podmínek (oteplení, suché periody), jednak zvýšené nároky na odolnost vůči zimnímu zasolení.  Zároveň je žádoucí, aby rostliny plnily ekosystémové služby. Cílem práce je testovat zdravotní stav běžných dřevin v různých podmínkách městského prostředí.

Keywords: adaptace ke změnám klimatu, sídelní zeleň, ES služby.