Školitel: 
Charakteristika: 

Sídelní zeleň má rostoucí vliv na obyvatele měst a obcí. Její specifika, oproti přirozené vegetaci, spočívají především v kombinaci domácích a cizích druhů dřevin a jejich růstových a skladebných forem, které mají vliv jednak na biodiverzitu, jednak na vnímání zeleně veřejností. Cílem práce je zhodnotit porostní diverzitu struktur v horizontální i vertikální projekci v modelových sídlech.

Keywords: zelená infrastruktura, vegetace, tvary dřevin, biodiverzita