Školitel: 
Charakteristika: 

Rozklad organické hmoty je v přirozených rašeliništích výrazně zpomalen vlivem trvale vysoké hladiny podzemní vody, nízké dostupnosti živin, nízkého pH a celkově nízké kvality opadu, který produkují především rašeliníky. Vlivem všech těchto faktorů dochází k významnému hromadění organické hmoty ve formě rašeliny, ve které se za století a tisíciletí nahromadilo velké množství organického uhlíku, který by byl jinak uvolněn do atmosféry ve formě CO2. Při narušení vodního režimu odvodněním rašeliniště, může dojít i ke změnám v rozkladu organické hmoty. Dochází k provzdušnění rašeliny a tedy rychlejší aerobní dekompozici organického materiálu a uvolňování CO2 do atmosféry. Zároveň dochází i ke změnám ve vegetační struktuře, které svou kvalitou opadu také ovlivňují dekompoziční procesy.Jak moc se změní rychlost rozkladu a dekompozice s odvodněním, jak to naruší přirozenou akumulaci rašeliny a uhlíku?