Konzultant: 
Charakteristika: 

Náplní práce je vyhodnocení struktury populace jednoho z nejrozšířenějších druhů našich vod – okouna říčního ve velkých nádržích a umělých jezerech naší republiky. Populační dynamika tohoto druhu je zásadní pro ověření dobrého stavu populace nejen vlastního druhu, ale i celého společenstva nádrže. Podkladem jsou údaje ze standardního monitoringu a odebrané struktury na určení věku ryb. Student bude seznámen s prací v terénu, s laboratorním zpracováním i základním statistickým vyhodnocením dat.

Cíle práce: 

Literární rešerše ekologie okouna říčního, seznámení se s vědeckou prací a ověření stavu populací okouna v různých vodních útvarech.

Materiál a metody: 

Odlovy v terénu podle standardních metodik monitorování. Laboratorní zpracování odebraných struktur k určení věku ryb. Základní statistické vyhodnocení.