Školitel: 
Charakteristika: 

"Otevřená společnost", "otevřená data", "otevřený přístup", "otevřená věda" - "open" je stále častěji vyskytující se slovo nejenom ve vědě a poznávání prostředí kolem nás. S rozvojem občanské společnosti, technologických možností, internetových aplikací a sociálních sítí je důležité data nejenom sbírat, ale i publikovat, sdílet a hlavně využívat. Státní správa, samospráva, vědecké instituce a neziskovky publikují velké množství dat pro veřejnost, ale často v rozdílné kvalitě a s různou formou přístupnosti. Je dobré vědět, jaká data vůbec existují a jak a proč je můžeme využít i pro výzkum životního prostředí kolem nás.

Cíle práce: 

Zjistit a popsat standardy a metody publikace dat o životním prostředí u nás a ve světě. Navrhnout metodiku pro porovnání procesu publikace data z hlediska přístupnosti a technologické náročnosti jejich využití. Popsat metadatové standardy pro tématická data o životním prostředí a navrhnout podobu datového skladu na příkladu dílčích výzkumů v rámci PřF JCU. Porovnat globální, národní a lokální měřítko prostorových dat o životním prostředí a licenční požadavky.

Materiál a metody: 

Rešerše problematiky "open data", "open knowledge" a metod sdílení a vizualizace prostorových dat u nás a ve světě. Tvorba datového modelu metadatového a informačního katalogu na příkladu výzkumných ploch (dat) PřF JCU. Tvorba mapových výstupů (GIS software) nad daty z více zdrojů - ukázka vizualizace sdílených dat.