Datum semináře: 
10.05.2018
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
host
Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky