Průběžně doplňovaný program pro letní semestr 2018 (s případným výhledem na následující semestr)

naposledy aktualizováno 09.03. 08:45

15.3. doporučujeme také seminář na HBÚ, jehož hostem bude Rabia Mazmouz (University Denis Diderot - Paris VII, France). Název prezentace je The use of heterologous expression for the study of cyanobacterial secondary metabolites, koná se ve 13:00 Na Sádkách ve velké přednáškové místnosti.

 

Semináře se konají každý čtvrtek od 15:30 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu, Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, České Budějovice. V tabulce jsou uvedeny termíny s alespoň částečně známým programem. Názvy prezentací posílejte, prosím, na adresu: jiri.kanaatcentrum.cz (Jiří Kaňa).

 

Chcete zápočet za absolvování semináře? Není nic snazšího! Choďte na seminář a prezentujte. Podle studijního řádu byste během magisterského studia měli prezentovat pokroky na své magisterské práci alespoň jednou za rok. To ovšem neznamená, že musíte mít magisterskou prezentaci právě tenhle semestr a na tomhle semináři. Na druhou stranu, bez prezentace zápočet nedostanete. Můžete ovšem prezentovat o něčem jiném (aktualita, zajímavost, zážitky a zkušenosti ze studijních pobytů...).

 

Magisterská nebo bakalářská prezentace by neměla být delší než 15 minut! Po prezentaci následuje diskuse.

 

 

 

 

 

 

Není-li uvedeno jinak, konají se semináře pravidelně ve čtvrtek od 15:30 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu.

22.03.2018
22.03.2018 host Správa CHKO Brdy CHKO Brdy - první dva roky fungování, management a přírodovědný výzkumčesky/slovensky
29.03.2018
29.03.2018 bakalářská prezentace Vyhodnocení obnovy těženého rašeliniště Borkovická blata po revitalizacičesky/slovensky
29.03.2018 magisterská prezentace Habitatové preference ptáků na mokřadech severovýchodních Čech a optimalizace managementu v připravované PP Sedmihorské slatinyčesky/slovensky
29.03.2018 bakalářská prezentace závěrečná prezentace (název bude dodán)česky/slovensky
29.03.2018 bakalářská prezentace závěrečná prezentace (název bude dodán)česky/slovensky
05.04.2018
05.04.2018 host Přírodovědecká fakulta UK Reakce horní hranice lesa na recentní environmentální změnyčesky/slovensky
12.04.2018
12.04.2018 host Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Rezidua pesticidů v českých zemědělských půdách v širších souvislostechčesky/slovensky
19.04.2018
19.04.2018 host Ústav bohemistiky FF JU Proměny estetického vnímání krajiny v čase (příklad industriální krajina)česky/slovensky
26.04.2018
26.04.2018 magisterská prezentace ...česky/slovensky
26.04.2018 magisterská prezentace ...česky/slovensky
26.04.2018 magisterská prezentace ...česky/slovensky
03.05.2018
03.05.2018 host Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Proměny estetického vnímání krajiny v čase (příklad hory/les)česky/slovensky
11.10.2018
11.10.2018 host Technická univerzita v Liberci ...česky/slovensky