Průběžně doplňovaný program pro zimní semestr 2017/18 (s případným výhledem na následující semestr)

naposledy aktualizováno 17.11. 12:00

POZOR, ZMĚNA - ZAČÁTEK SEMINÁŘŮ JE OPROTI MINULÝM ROKŮM POSUNUT NA 15:45

 

Semináře se konají každý čtvrtek od 15:45 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu, Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, České Budějovice. V tabulce jsou uvedeny termíny s alespoň částečně známým programem. Názvy prezentací posílejte, prosím, na adresu: jiri.kanaatcentrum.cz (Jiří Kaňa).

 

Chcete zápočet za absolvování semináře? Není nic snazšího! Choďte na seminář a prezentujte. Podle studijního řádu byste během magisterského studia měli prezentovat pokroky na své magisterské práci alespoň jednou za rok. To ovšem neznamená, že musíte mít magisterskou prezentaci právě tenhle semestr a na tomhle semináři. Na druhou stranu, bez prezentace zápočet nedostanete. Můžete ovšem prezentovat o něčem jiném (aktualita, zajímavost, zážitky a zkušenosti ze studijních pobytů...).

 

Magisterská nebo bakalářská prezentace by neměla být delší než 15 minut! Po prezentaci následuje diskuse.

 

 

HAPPY HOURS - Jedinečná možnost setkání třetího druhu - studentů (a vedoucích) hydrobiologie, půdní a krajinné ekologie. Posezení, zážitky z cest či konferencí. Občerstvení. Nejbližší Happy Hour - až zas někdy na podzim....

 

 

 

Není-li uvedeno jinak, konají se semináře pravidelně ve čtvrtek od 15:30 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu.

23.11.2017
23.11.2017 host Mendel University in Brno Academy of Sciences of the Czech Republic Dopady klimatické změny na českou krajinu - pohled na zemědělské i přírodní systémyčesky/slovensky
30.11.2017
30.11.2017 magisterská prezentace Vliv intenzity hospodaření a biotopové struktury na ptačí společenstva v zemědělské krajiněčesky/slovensky
30.11.2017 bakalářská prezentace Taxonomická a funkční diverzita vířníků tůní CHKO Kokořínskočesky/slovensky
30.11.2017 bakalářská prezentace Sezónní změny vybraných parametrů životního cyklu u dominantních druhů perlooček a klanonožců ÚN Slapyčesky/slovensky
07.12.2017
07.12.2017 bakalářská prezentace Analýza růstu okouna říčního (Perca fluviatilis) v nádržích České republiky.česky/slovensky
07.12.2017 magisterská prezentace Aktivita telomerázy u termita Prorhinothermes simplexčesky/slovensky
14.12.2017
14.12.2017 magisterská prezentace Ověření vlivu rozpustných fenolických látek na aktivitu extracelulárních enzymů v rašeliništíchčesky/slovensky
14.12.2017 magisterská prezentace Vliv chemismu vody a charakteru litorálu na společenstva vodního hmyzu horských nádrží a jezerčesky/slovensky