naposledy aktualizováno 27.5. 16:50

Náhradní prezentace za doktorandskou konferenci se konají 11.6. od 14:00 v B2.

Magisterská nebo bakalářská prezentace by neměla být delší než 15 minut! Po prezentaci následuje diskuse. 

V tabulce jsou uvedeny termíny s alespoň částečně známým programem. Názvy prezentací posílejte, prosím, na adresu: jiri.kanaatcentrum.cz (Jiří Kaňa).

Není-li uvedeno jinak, konají se semináře pravidelně ve čtvrtek od 15:00 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu.

11.06.2020
Impacts of climate change on overwintering freshwater macroinvertebrates
Fate of Organic Matter: Nutrient dynamics and Complexation with Iron oxyhydroxides