Průběžně doplňovaný program pro zimní semestr 2018/19 (s případným výhledem na následující semestr)

naposledy aktualizováno 7.9. 13:00

 

Semináře se konají každý čtvrtek od 15:30 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu, Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, České Budějovice. V tabulce jsou uvedeny termíny s alespoň částečně známým programem. Názvy prezentací posílejte, prosím, na adresu: jiri.kanaatcentrum.cz (Jiří Kaňa).

 

Chcete zápočet za absolvování semináře? Není nic snazšího! Choďte na seminář a prezentujte. Podle studijního řádu byste během magisterského studia měli prezentovat pokroky na své magisterské práci alespoň jednou za rok. To ovšem neznamená, že musíte mít magisterskou prezentaci právě tenhle semestr a na tomhle semináři. Na druhou stranu, bez prezentace zápočet nedostanete. Můžete ovšem prezentovat o něčem jiném (aktualita, zajímavost, zážitky a zkušenosti ze studijních pobytů...).

 

Magisterská nebo bakalářská prezentace by neměla být delší než 15 minut! Po prezentaci následuje diskuse.

 

 

 

 

 

 

Není-li uvedeno jinak, konají se semináře pravidelně ve čtvrtek od 15:30 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu.

04.10.2018
04.10.2018 host Přírodovědecká fakulta UK Ledovce prdí. Produkce a toky metanu v subglaciálních ekosystémech.česky/slovensky
18.10.2018
18.10.2018 host Technická univerzita v Liberci Využití nulmocného nanoželeza pro sanace starých zátěží a jeho vliv na mikrobiální společenstva.česky/slovensky
25.10.2018
25.10.2018 jiné Co se děje pod hladinou? Předběžná zpráva o stavu rybničních ekosystémů česky/slovensky
08.11.2018
08.11.2018 host Přírodovědecká fakulta UK, Ústav pro životní prostředí ...česky/slovensky
06.12.2018
06.12.2018 host Povodí Vltavy ...česky/slovensky