Průběžně doplňovaný program pro letní semestr 2018 (s případným výhledem na následující semestr)

naposledy aktualizováno 16.01. 10:00

 

Semináře se konají každý čtvrtek od 15:30 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu, Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, České Budějovice. V tabulce jsou uvedeny termíny s alespoň částečně známým programem. Názvy prezentací posílejte, prosím, na adresu: jiri.kanaatcentrum.cz (Jiří Kaňa).

 

Chcete zápočet za absolvování semináře? Není nic snazšího! Choďte na seminář a prezentujte. Podle studijního řádu byste během magisterského studia měli prezentovat pokroky na své magisterské práci alespoň jednou za rok. To ovšem neznamená, že musíte mít magisterskou prezentaci právě tenhle semestr a na tomhle semináři. Na druhou stranu, bez prezentace zápočet nedostanete. Můžete ovšem prezentovat o něčem jiném (aktualita, zajímavost, zážitky a zkušenosti ze studijních pobytů...).

 

Magisterská nebo bakalářská prezentace by neměla být delší než 15 minut! Po prezentaci následuje diskuse.

 

 

 

 

 

 

Není-li uvedeno jinak, konají se semináře pravidelně ve čtvrtek od 15:30 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu.

08.03.2018
08.03.2018 host ČVUT, Fakulta strojní, Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka ...česky/slovensky
12.04.2018
12.04.2018 host Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Rezidua pesticidů v českých zemědělských půdách v širších souvislostechčesky/slovensky
11.10.2018
11.10.2018 host Technická univerzita v Liberci ...česky/slovensky