naposledy aktualizováno 19.11. 14:55

Semináře nově začínají již v 15:00.

Magisterská nebo bakalářská prezentace by neměla být delší než 15 minut! Po prezentaci následuje diskuse. 

V tabulce jsou uvedeny termíny s alespoň částečně známým programem. Názvy prezentací posílejte, prosím, na adresu: jiri.kanaatcentrum.cz (Jiří Kaňa).

Není-li uvedeno jinak, konají se semináře pravidelně ve čtvrtek od 15:00 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu.

05.12.2019
Vyhodnocení propojenosti prvků zelené infrastruktury na území Českých Budějovic
Diverzita vířníků tůní CHKO Kokořínsko - Máchův Kraj: změny druhového složení po jedenácti letech (2006 a 2017)
...
Faktory ovlivňující plodnosti planktonních korýšů v rybnících
27.02.2020
...
12.03.2020
Prezentace projektu LIFE for MIRES
26.03.2020
...