Průběžně doplňovaný program pro zimní semestr 2017/18 (s případným výhledem na následující semestr)

naposledy aktualizováno 16.5. 13:30

 

Semináře se konají každý čtvrtek od 15:30 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu, Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, České Budějovice. V tabulce jsou uvedeny termíny s alespoň částečně známým programem. Názvy prezentací posílejte, prosím, na adresu: jiri.kanaatcentrum.cz (Jiří Kaňa).

 

Chcete zápočet za absolvování semináře? Není nic snazšího! Choďte na seminář a prezentujte. Podle studijního řádu byste během magisterského studia měli prezentovat pokroky na své magisterské práci alespoň jednou za rok. To ovšem neznamená, že musíte mít magisterskou prezentaci právě tenhle semestr a na tomhle semináři. Na druhou stranu, bez prezentace zápočet nedostanete. Můžete ovšem prezentovat o něčem jiném (aktualita, zajímavost, zážitky a zkušenosti ze studijních pobytů...).

 

Magisterská nebo bakalářská prezentace by neměla být delší než 15 minut! Po prezentaci následuje diskuse.

 

 

HAPPY HOURS - Jedinečná možnost setkání třetího druhu - studentů (a vedoucích) hydrobiologie, půdní a krajinné ekologie. Posezení, zážitky z cest či konferencí. Občerstvení. Nejbližší Happy Hour - až zas někdy na podzim....

 

 

 

Není-li uvedeno jinak, konají se semináře pravidelně ve čtvrtek od 15:30 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu.

19.10.2017
19.10.2017 host Voda a územní plánováníčesky/slovensky
26.10.2017
26.10.2017 host Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Predicting broad-scale environmental distributions of trace elementsanglicky