Datum semináře: 
08.03.2018
ČVUT, Fakulta strojní, Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka
host
Abstrakt: 

Jaké rizikové látky vznikají spalováním v pístových spalovacích motorech, jaký mají vliv na ovzduší, životní prostředí a zdraví, jaké jsou technologické možnosti snižování emisí, proč jsou skutečné emise vyšší než odpovídá možnostem technologie a emisním limitům, jaká se nabízejí alternativní paliva a pohony, a co může běžný občan udělat pro to, aby snížil svůj podíl na znečištění ovzduší.
 

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky