RoeyAngelPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Ústav půdní biologie BC AV ČR