Datum semináře: 
14.03.2019
KBE PřF JU
jiné
Abstrakt: 

Rhizosféra je místo, kde se spolu setkávají kořeny rostlin a půdní mikroorganismy. Rostliny prostřednictvím svých kořenů uvolňují do půdy řadu organických a minerálních látek a plynů – rhizodeponií, a tím významně ovlivňují fyzikálně-chemické podmínky ve svém blízkém okolí. Organické látky uvolňované z kořenů představují zásadní a snadno dostupný zdroj uhlíku a energie pro půdní mikroorganismy, které je využívají spolu se stávající půdní organickou hmotou pro svůj růst. Přitom uvolňují živiny v jednoduchých formách, které mohou být přijaté kořeny. Rhizosféra tak představuje unikátní biotop – „půdní centrum“, kde je soustředěno velké množství půdních mikroorganismů, díky nimž zde probíhají přeměny uhlíku a živin, významně ovlivňující strukturu a fungování daného ekosystému.

Rhizodepozice je velmi dynamický jev. V přednášce se seznámíme s různorodostí látek, které kořeny uvolňují do půdy, s jejich funkcemi a osudem. Dále s tím, jaké skupiny mikroorganismů je využívají a jak zásadní jsou tyto mikrobiální procesy v cyklech živin v půdě, ale také při mineralizaci stávající a tvorbě nové půdní organické hmoty. Uvedeme si zásadní faktory ovlivňující uvolňování rhizodeponií do půdy a jejich složení a vyčíslíme jejich důležitost v uhlíkové bilanci rostliny a v cyklu uhlíku v půdě. Stručně shrneme metody studia rhizodepozice a procesů probíhajících v rhizosféře.

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky