Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Mgr. Ing. Petra Polická
vývoj iniciálních půd
Ph.D. student(ka) petricaatcentrum.cz (email)
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
transformace C,N a P v půdě
Přednášející KBE BP-361 2361 hana.santruckovaatprf.jcu.cz (email)
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
půdní mikrobiologie
Přednášející KBE SÁD-240 387775050 misimatupb.cas.cz (email)
Mgr. Pavla Staňková Technický personál BP-357 2363 stankova.pavla87atgmail.com (email)
RNDr. Karolina Tahovská, Ph.D.
půdní (mikro)biologie a ekologie
Postdok BP-359 2359 tahovskaatcentrum.cz (email)
Mgr. Jiří Tůma
ekologie půdy
Ph.D. student(ka) 605004290 jtschrankaatgmail.com (email)
RNDr. Zuzana Urbanová, Ph.D.
ekologie mokřadů
Postdok BP-261 2261 urbanz00atprf.jcu.cz (email)
Mgr. Milankumar Varsadyia
vztah rostlina-půda, arktické půdy
Ph.D. student(ka) BP-347 milanvarsadiyaatgmail.com (email)
Ondřej Žampach
půdní biologie
Mgr. student(ka) BP-360 2360 ondra.zatpost.cz (email)