Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
RNDr. Karolina Tahovská, Ph.D.
půdní biologie a ekologie
Postdok BP-359 2359 tahovskaatcentrum.cz (email)
Mgr. Jiří Tůma
ekologie půdy
Ph.D. student(ka) 605004290 jtschrankaatgmail.com (email)
RNDr. Zuzana Urbanová, Ph.D.
ekologie mokřadů
Postdok BP-261 2261 urbanz00atprf.jcu.cz (email)
RNDr. Mgr. Daniel Vaněk Technický personál B-360 2360 Daniel.Vanek.JHatseznam.cz (email)
Mgr. Milankumar Varsadyia
vztah rostlina-půda, arktické půdy
Ph.D. student(ka) BP-347 milanvarsadiyaatgmail.com (email)
Mgr. Ondřej Žampach
půdní biologie
Technický personál BP-360 2360 ondra.zatpost.cz (email)