Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Ing. Jiří Bárta, Ph.D.
půdní mikrobiologie a genetika
Přednášející KBE BP-261 2261 jiri.bartaatprf.jcu.cz (email)
RNDr. Petr Čapek, Ph.D.
půdní biologie a mikrobiologie
Postdok BP-347 +420723259416 petacapekatgmail.com (email)
Mgr. Lenka Čapková
analýzy enzymatických aktivit, kultivační metody
Technický personál B357 2357 L.E.N.A1987atseznam.cz (email)
Mgr. Julian Cardenas
vliv dostupnosti živin na chování systému rostlina-půda
Ph.D. student(ka) BP-347 2347 cardej00atprf.jcu.cz (email)
Mgr. Michal Choma
půdní mikrobiologie, bioinformatika
Ph.D. student(ka) BP-357 2363 chomicatemail.cz (email)
RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D.
půdní mikrobiologie, molekulární biologie a genetika
Externí přednášející 5770, 5779, 5762 alicachatupb.cas.cz (email)
doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D.
produkční ekologie lesa
Externí přednášející emil.ciencalaatifer.cz (email)
RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D.
ekologie a taxonomie půdních a vodních bezobratlých
Externí přednášející 5873 devetteratupb.cas.cz (email)
RNDr. Kateřina Diáková
půdní biologie
Přerušené studium BP-347 2347 katka.diakovaatgmail.com (email)
doc. Keith Edwards, Ph.D.
wetland ecology
Přednášející KBE BP-259 2259 edwardsatprf.jcu.cz (email)
RNDr. Dana Elhottová, Ph.D.
půdní mikrobiologie
Externí přednášející 5764, 5766 danaelatupb.cas.cz (email)
prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
půdní zoologie
Externí přednášející 5769 frouzatupb.cas.cz (email)
Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D.
půdní biologie
Přednášející KBE BP-359 387 772 359 ekastovskaatprf.jcu.cz (email)
RNDr. Petr Kotas, Ph.D.
půdní biologie
Postdok +420 607 730 104 kotynoatprf.jcu.cz (email)
Mgr. Kateřina Kučerová
chemické analýzy půdy, FIA
Technický personál BP-360 2360 kronychatprf.jcu.cz (email)
RNDr. Jan Květ, CSc.
produkční ekologie, ekologie mokřadů
Přednášející KBE BP-259 jan.kvetatseznam.cz (email)
Mgr. Ing. Petra Luláková
vývoj iniciálních půd
Ph.D. student(ka) petricaatcentrum.cz (email)
Mgr. Jiří Mastný
půdní biologie
Přerušené studium BP-347 mastny.jiriatseznam.cz (email)
Mgr. Hana Petrásková
molekulární biologie
Technický personál B-260 387 772 260 H.Boskovaatseznam.cz (email)
Ing. Tomáš Picek, Ph.D.
ekologie půdy a mokřadů
Přednášející KBE BP-348 387 772 348 picekatprf.jcu.cz (email)