Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Angel Roey, Ph.D. Externí přednášející
Bandong Cyndi Mae, Ph.D. student(ka) bandoc00atprf.jcu.cz (email)
Bárta Jiří, doc. Ing. Ph.D.
půdní mikrobiologie a genetika
Přednášející KBE BP-261 2261 barta77atseznam.cz (email)
Bednář Jan, Mgr.
analýza látek pomocí GC-MS
Technický personál BP-347 tharratseznam.cz (email)
Čapek Petr, RNDr. Ph.D.
Ekologie, půdní biologie a mikrobiologie, ekologická stechiometrie
Přednášející KBE BP-361 +387 772 361; 2361, +420723259416 petacapekatgmail.com (email)
Čapková Lenka, Mgr.
analýzy enzymatických aktivit, kultivační metody
Technický personál B357 2363 L.e.n.a1987atseznam.cz (email)
Cardenas Julian , Mgr.
vliv dostupnosti živin na chování systému rostlina-půda
Ph.D. student(ka) BP-347 2347 cardej00atprf.jcu.cz (email)
Choma Michal, RNDr. Ph.D.
ekologie půdních mikroorganismů
Přednášející KBE BP-357 2363 michal.chomaatprf.jcu.cz (email)
Chroňáková Alica, RNDr. Ph.D.
půdní mikrobiologie, molekulární biologie a genetika
Externí přednášející 5770, 5779, 5762 alicachatupb.cas.cz (email)
Cienciala Emil, doc. Ing. Ph.D.
produkční ekologie lesa
Externí přednášející emil.ciencialaatifer.cz (email)
Devetter Miloslav, RNDr. Ph.D.
ekologie a taxonomie půdních a vodních bezobratlých
Externí přednášející 5873 devetteratupb.cas.cz (email)
Elhottová Dana, RNDr. Ph.D.
půdní mikrobiologie
Externí přednášející 5764, 5766 danaelatupb.cas.cz (email)
Frouz Jan, prof. Ing. Mgr. CSc.
půdní zoologie
Externí přednášející 5769 frouzatupb.cas.cz (email)
Haddoudi Imen, Mgr. Ph.D.
Microbiology, soil ecology
Postdok B347 +240603386661 ihaddoudiatjcu.cz (email)
Jabinski Stanislav, Mgr.
Microbial biomarkers, stable isotopes
Ph.D. student(ka) 205-NB stanislav.jabinskiatbc.cas.cz (email)
Kaštovská Eva, doc. Mgr. Ph.D.
půdní biologie
Přednášející KBE BP-359 387 772 359 ekastovskaatprf.jcu.cz (email)
Koutecká Eva, RNDr. Ph.D.
molekulární metody v půdě
Technický personál BP-260 2260 Eva.egiatseznam.cz (email)
Kučerová Kateřina, Mgr.
chemické analýzy půdy, FIA
Technický personál BP-360 2360 kronychatprf.jcu.cz (email)
Květ Jan, RNDr. CSc.
produkční ekologie, ekologie mokřadů
Externí přednášející BP-259 jan.kvetatseznam.cz (email)
Lukešová Alena, Ing. CSc. Externí přednášející