Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Ing. Jiří Bárta, Ph.D.
půdní mikrobiologie a genetika
Přednášející KBE BP-261 2261 jiri.bartaatprf.jcu.cz (email)
Bc. Jan Bednář
analýza látek pomocí GC-MS
Technický personál BP-347 tharratseznam.cz (email)
Mgr. Lenka Čapková
analýzy enzymatických aktivit, kultivační metody
Technický personál B357 2363 L.e.n.a1987atseznam.cz (email)
Mgr. Julian Cardenas
vliv dostupnosti živin na chování systému rostlina-půda
Ph.D. student(ka) BP-347 2347 cardej00atprf.jcu.cz (email)
Mgr. Michal Choma
ekologie půdních mikroorganismů, bioinformatika
Přerušené studium BP-357 2363 chomicatemail.cz (email)
RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D.
půdní mikrobiologie, molekulární biologie a genetika
Externí přednášející 5770, 5779, 5762 alicachatupb.cas.cz (email)
doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D.
produkční ekologie lesa
Externí přednášející emil.ciencalaatifer.cz (email)
RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D.
ekologie a taxonomie půdních a vodních bezobratlých
Externí přednášející 5873 devetteratupb.cas.cz (email)
RNDr. Dana Elhottová, Ph.D.
půdní mikrobiologie
Externí přednášející 5764, 5766 danaelatupb.cas.cz (email)
prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
půdní zoologie
Externí přednášející 5769 frouzatupb.cas.cz (email)
Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D.
půdní biologie
Přednášející KBE BP-359 387 772 359 ekastovskaatprf.jcu.cz (email)
RNDr. Petr Kotas, Ph.D.
půdní biologie
Postdok +420 607 730 104 kotynoatprf.jcu.cz (email)
Mgr. Kateřina Kučerová
chemické analýzy půdy, FIA
Technický personál BP-360 2360 kronychatprf.jcu.cz (email)
RNDr. Jan Květ, CSc.
produkční ekologie, ekologie mokřadů
Přednášející KBE BP-259 jan.kvetatseznam.cz (email)
Ing. Alena Lukešová, CSc. Externí přednášející
Mgr. Ing. Petra Luláková
vývoj iniciálních půd
Ph.D. student(ka) petricaatcentrum.cz (email)
Mgr. Jiří Mastný
půdní biologie
Technický personál, Ph.D. student(ka) BP-347 mastny.jiriatseznam.cz (email)
Mgr. Hana Petrásková
molekulární biologie/mikrobiologie
Technický personál B-260 387 772 260 H.Boskovaatseznam.cz (email)
Ing. Tomáš Picek, Ph.D.
ekologie půdy a mokřadů
Přednášející KBE BP-348 387 772 348 picekatprf.jcu.cz (email)
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
transformace C,N a P v půdě
Přednášející KBE BP-361 2361 hana.santruckovaatprf.jcu.cz (email)