Datum semináře: 
08.11.2018
Přírodovědecká fakulta UK, Ústav pro životní prostředí
host
Abstrakt: 

Přednáška ukáže příklady dopadů různých faktorů na ptačí populace sahajících od biologických invazí přes změny využití krajiny, enviromentální legislativu až po klimatické změny. Motivací pro tyto výzkumy je snaha porozumět mechanismům působení těchto faktorů a formulovat tak vhodná opatření pro praxi.

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky