Datum semináře: 
19.04.2018
Ústav bohemistiky FF JU
host
Abstrakt: 

Jak první tovární komíny vnímali naši předci? Jaká je historie estetického oceňování „industriálu“ v Evropě a v našich zemích? Mohly být krajiny poznamenané těžbou a průmyslem považovány za krásné? Jistou odpověď na tyto otázky poskytují literární texty i výtvarná díla z konce 18. a první poloviny 19. století reflektující nástup průmyslové industrializace, jejichž analýza bude předmětem avizované přednášky.

 

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky