(Spolu)řešitel na KBE: 
Popis projektu: 

Pochopení způsobů, jakými klimatická změna ovlivní ekosystémy, je jednou z velkých výzev současné ekologie a biologie ochrany přírody. Ohrožení řady sladkovodních ektotermů stoupajícími teplotami vzhledem k jejich omezeným schopnostem šíření může být alespoň částečně vyváženo jejich fenotypovou plasticitou. Pomocí laboratorních experimentů a počítačových simulací proto budeme zkoumat, jakou roli v životních cyklech a mezidruhových vztazích sladkovodních ektotermů vystavených předpokládané klimatické změně hrají teplotně závislá výkonnost jedinců a teplotně indukovaná fenotypová plasticita. Našimi modelovými skupinami budou vodní hmyz a čolci (ve spolupráci s Lumírem Gvoždíkem z Ústavu biologie obratlovců AV ČR).

Studenti: