(Spolu)řešitel na KBE: 
Cíle projektu: 

    •  Přeshraniční obnova rašelinišť a mokřadů a přírodního vodního režimu na ploše 2059 hektarů

    •  Zlepšení stavu biotopů pro tetřívka obecného 

    •  Zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a zvýšení informovanosti o mokřadech a jejich významu pro vodní režim v krajině včetně zmírnění dopadu klimatické změny

Hlavním cílem řešitelského týmu z katedry KBE je monitoring půdních procesů a klimatu, jehož výsledy budou sloužit k vyhodnocení úspěšnosti revitalizačních zásahů na různých typech rašelinišť.

Popis projektu: 

Jedná se o dlouhodobý projekt (2018-2024), který je z 60% financován z evropského programu LIFE a částečně z Ministerstva životního prostředí ČR.

V rámci projektu bude revitalizováno 1672 ha odvodněných rašelinišť a mokřadů, obnova průmyslově těženého rašeliniště Vlčí jámy a zablokování více než 80 km odvodňovacích kanálů a obnova 13 km drobných potoků.