(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
Komunitární program LIFE
Doba trvání: 
2018 - 2024
Cíle projektu: 

• Přeshraniční obnova rašelinišť a mokřadů a přírodního vodního režimu na ploše 2059 hektarů

• Zlepšení stavu biotopů pro tetřívka obecného

• Zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a zvýšení informovanosti o mokřadech a jejich významu pro vodní režim v krajině včetně zmírnění dopadu klimatické změny

Popis projektu: 

V rámci projektu bude revitalizováno 1672 ha odvodněných rašelinišť a mokřadů, obnova průmyslově těženého rašeliniště Vlčí jámy a zablokování více než 80 km odvodňovacích kanálů a obnova 13 km drobných potoků.

Hlavním cílem řešitelského týmu z katedry KBE je monitoring půdních procesů a klimatu, jehož výsledy budou sloužit k vyhodnocení úspěšnosti revitalizačních zásahů na různých typech rašelinišť.

Finanční podpora pochází z komunitárního programu LIFE. Jedná se o finanční nástroj Evropské unie na podporu aktivit spojených s ochranou přírodních stanovišť a ohrožených druhů a se zmírňováním klimatické změny. Projekt je financován s přispěním Ministerstva životního prostředí ČR a Bayerischer Naturschutzfonds.

 

 

Leták projektu ke stažení zde.