Datum semináře: 
12.03.2020
PřF JU a NPŠ
jiné
Abstrakt: 

Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese na ploše přes 2000 ha. Jedním z cílů projektu je i zlepšení stavu biotopů pro tetřívka obecného a také zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a zvýšení informovanosit o mokřadech. Za Správu NP Šumava Iva Bufková (expert guarantor).

Hlavním cílem řešitelského týmu z katedry KBE je monitoring půdních procesů a klimatu, jehož výsledky budou sloužit k vyhodnocení úspěšnosti revitalizačních zásahů na různých typech rašelinišť.  

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky