Pro zobrazení studijních materiálů je zapotřebí se přihlásit.

Kód kurzu Název kurzuseřadit sestupně Přednášející Stag
KBE/785E Modern regresion methods Petr Šmilauer
KBE/475 Obecná limnologie Jaroslav Vrba, Jakub Borovec
KBE/992 Obnova přírodně-kulturního dědictví krajiny Tomáš Kučera
KBE/551 Ochrana přírody Zdenka Křenová
KBE/028 Péče o kulturní krajinu Tomáš Kučera
KBE/049 Plant-animal interactions Jana Jersáková Stag
KBE/263 Polární ekologie Jiří Bárta
KBE/265 Polární ekologie (živá příroda) – cvičení Jiří Bárta
KBE/120 Právo ŽP Miloš Tuháček
KBE/016 Půdně-biologické exkurze Miloslav Devetter
KBE/517 Půdní mikrobiologie (Soil microbiology) Eva Kaštovská, Jiří Bárta
KBE/519 Půdní zoologie Miloslav Devetter
KBE/015 Říční ekologie
KBE/109 Seminář bakalářského oboru PŽP Jiří Kaňa, Eva Kaštovská
KBE/183 Seminář mag. oborů - KBE Jaroslav Vrba, Jiří Kaňa
KBE/101 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie I. Jiří Kaňa
KBE/104 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie II. Jiří Kaňa
KBE/107 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie III. Jiří Kaňa
KBE/108 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie IV. Jiří Kaňa
KBE/019 Socioekologie rurálního prostoru Jitka Straková, Tomáš Kučera Stag
KBE/465 Speciální limnologie Jaroslav Vrba, Josef Hejzlar, Karel Šimek
KBE/115 Strategic planning in forest Zdenka Křenová
KBE/114 Technologie ŽP Eva Kaštovská, Miloslav Šimek, Jiří Kopáček
KBE/355 Terénní cvičení z tropické ekologie Vojtěch Novotný
KBE/351 Tropická ekologie Vojtěch Novotný