Pro zobrazení studijních materiálů je zapotřebí se přihlásit.

Kód kurzuseřadit sestupně Název kurzu Přednášející Stag
KBE/011 Úvod do studia PŽP Martin Hais
KBE/013 Modelování pro ekology v programu R David Boukal
KBE/016 Půdně-biologické exkurze Miloslav Devetter
KBE/017 Molekulární metody v ekologii půdy a vody Jiří Bárta, Alica Chroňáková
KBE/018 Krajina euroregionů Martin Hais
KBE/019 Socioekologie rurálního prostoru Jitka Straková, Tomáš Kučera Stag
KBE/020 Ekologie půdních mikroorganismů Dana Elhottová, Alica Chroňáková, Alena Lukešová
KBE/021 Interakce voda-půda Hana Šantrůčková
KBE/022 Ekologie Jan Lepš, Hana Šantrůčková
KBE/023 Evoluční ekologie David Boukal
KBE/025 Krajinná ekologie I. Martin Hais Stag
KBE/026 Krajinná ekologie II. Tomáš Kučera Stag
KBE/030 Ekologie a životní prostředí Karolina Tahovská
KBE/047 Aquatic conservation Ivan Jarić
KBE/049 Plant-animal interactions Jana Jersáková Stag
KBE/053 Environmentální DNA Michal Choma, Petr Blabolil Stag
KBE/054 Geologie Petr Řežábek
KBE/059 Praktikum z bioklimatologie Andrea Kučerová
KBE/101 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie I. Martin Hais
KBE/102 Biogeochemické cykly Jiří Kaňa, Hana Šantrůčková
KBE/103 Chemické a biologické polutanty ve vodě a v ovzduší Jiří Kaňa, Jiří Bárta
KBE/104 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie II. Martin Hais
KBE/105 Znečištění a degradace půdy Karolina Tahovská
KBE/106 Úvod do komunikace Jana Vrbová
KBE/107 Seminář z letní praxe z aplik. ekologie III. Martin Hais