Datum semináře: 
04.04.2019
Techncká univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
Abstrakt: 

Malé vodné nádrže (angl. ponds) tvoria väčšinu kontinentálneho vodstva Európy. Napriek ich početnosti a funkciám, ktoré v krajine plnia im nebola venovaná dostatočná pozornosť a častokrát bývajú prehliadané a považované len za malé verzie jazier. V prednáške sa bude venovať ekologickému vymedzeniu malých vodných nádrží, ich významu z pohľadu zachovania biodiverzity a využitiu v biologickom výskume.
 

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky