Datum semináře: 
21.02.2019
Lesnický specialista, analytik a odborný lesní hospodář
host
Abstrakt: 

Jaké možnosti nabízejí agrolesnické systémy pro české zemědělství, krajinu a venkov?

České zemědělství se potřebuje urychleně přizpůsobit klimatickým a růstovým podmínkám, protože na jedné straně je rizikem suché období, na druhé straně se mohou dostavit dlouhodobé deště, které krajina nebude umět zastavit a infiltrovat. V každém případě bude nutné zadržet vodu v krajině. V zemědělské půdě chybí organická složka a v její krajině bezpočet přirozených vodních nádrží, tůní a mokřadů, jež se v minulosti zrušily. Také se mluví o nedostatku zeleně v krajině a vůbec o biodiverzitě. A právě agrolesnické systémy můžou výrazně přispět ke zmírnění těchto problémů, až k revitalizaci české krajiny při zachování zemědělské produkce.

O přednášejícím

Ing. Aleš Erber je lesnický analytik, poradce, odborný lesní hospodář, agrolesník a člen výboru životního prostředí, venkova a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje. Aktivně se zapojuje do řešení negativních dopadů klimatických změn na domácí lesnicko-dřevařský sektor, zemědělství a venkov. Také se snaží o podporu malých a středně velkých zpracovatelů dřeva.
S tím je spojená jeho další aktivita, a sice propagace vyššího využití českého dřeva z našich lesů v tuzemském průmyslu a ve stavebnictví.
Patřičně se snaží o osvětu lesnictví, agrolesnictví, zemědělství a vůbec krajiny jako celku na principech trvalé udržitelného hospodaření.

Vystudoval Lesnickou fakultu ČZU v Praze. Dříve pracoval na různých postech u Lesů ČR, s.p.

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky