Vodní ekosystémy: 

►pokročilé metody vzorkování rybích společenstev včetně neinvazivních metod (echoloty, podvodní kamerové systémy)
►standardní metody vzorkování společenstev bezobratlých
►laboratorní a terénní experimenty v kontrolovaných podmínkách
►pokročilá analýza dat
►simulační modelování (populačně dynamické modely, modely evoluce životních cyklů)