doc.RNDr.PetrŠmilauerPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Místnost: 
ÚMBR-303
Odborné zaměření: ekologie arbuskulární mykorrhizy, ekologie rostlin, statistická analýza biologických dat
Email: petrsm [at] jcu.cz
Telefon: 
387772325