RNDr.PetrKotasPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Centrum pro výzkum globální změny AV ČR
Odborné zaměření: půdní biologie
Email: kotyno [at] prf.jcu.cz
Telefon: 
+420 607 730 104