RNDr.PetrČapekPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Místnost: 
BP-347
Odborné zaměření: půdní biologie a mikrobiologie
Email: petacapek [at] gmail.com
Telefon: 
+420723259416