RNDr.PetrČapekPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Místnost: 
BP-361
Odborné zaměření: Ekologie, půdní biologie a mikrobiologie, ekologická stechiometrie
Email: petacapek [at] gmail.com
Telefon: 
+387 772 361; 2361
+420723259416