Datum semináře: 
14.10.2021
FROV JU
jiné
Abstrakt: 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že Evropa je již zcela probádaným územím, i zde je možné ještě dnes nalézt nové druhy raků, tedy jedny z největších bezobratlých zástupců bentosu ve sladkých vodách. Tato přednáška vám v souhrnu představí diverzitu raků obývajících území Evropy, jejich historii, rozšíření a hrozby jimž jsou raci v současné době vystaveni. Kromě fylogenetických vztahů mezi jednotlivými rody a existenci dvou center diverzity pro Evropské raky, se dozvíte více právě o hrozbách v podobě jejich introdukovaných příbuzných ze Severní Ameriky. Ti jsou jednak přímými konkurenty našich raků, ale především přenášejí patogen hnileček račí, který je pro původní Evropské druhy raků smrtelný. 

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky