Díky odbornému zázemí a spolupráci s Hydrobiologickým ústavem BC AV ČR, v.v.i. a Centrum Algatech MBÚ AV ČR, v.v.i. v nedaleké Třeboni zajišťuje PřF JU jako jediná česká vysoká škola samostatné doktorské studium v oboru Hydrobiologie.

Náš studijní program zajišťuje vědeckou výchovu studentů v celé šíři problematiky a metod současné hydrobiologie a limnologie, zaměřené především na výzkum ekosystémů údolních nádrží, rybníků a jezer, chemické procesy a transformaci živin, produkční a mikrobiální procesy probíhající v povrchových vodách. Zadávané disertační práce se orientují jak na specifické dílčí otázky základního výzkumu složek vodních ekosystémů, tak na holistický přístup k celým ekosystémům, včetně jejich povodí, i na aplikace využitelné v praktické oblasti řízení jakosti vody ve vodním hospodářství. Specifické otázky řešíme kultivací organismů za kontrolovaných podmínek ve zjednodušených modelových systémech nebo zapojením do dlouhodobého výzkumu vodních ekosystémů. Velký důraz klademe na monitorovací a experimentální přístupy, na schopnost absolventů správně naplánovat uspořádání odběrů a pokusů a správně je statisticky vyhodnotit. Výzkum je založen na aplikaci moderních metod a špičkového přístrojového vybavení v úzké spolupráci s ústavy AV ČR. Získaná kvalifikace našim absolventům umožňuje dobré uplatnění ve vědě a výzkumu, stejně jako ve veřejném i privátním sektoru vodohospodářských podniků a organizací.

Důležité odkazy: Pokyny pro studentyInformace o přijímacím řízení a přihláška k doktorskému studiu. Požadavky na literární rešerši.