Katedra biologie ekosystémů garantuje studijní programy bakalářského studijního oboru Péče o životní prostředí. Katedra dále garantuje magisterský studijní obor Biologie ekosystémů se specializacemi Ekologie, Hydrobiologie, Půdní biologie, Aplikovaná ekologie a Biologie ochrany přírody a doktorské studijní obory Biologie ekosystémů a Hydrobiologie.

Vědeckou aktivitu rozvíjí katedra ve spolupráci s Hydrobiologickým ústavem, Entomologickým ústavem a Ústavem půdní biologie Biologického centra AV ČR a třeboňským pracovištěm Botanického ústavu AV ČR. Zabýváme se především ekologií vodních a půdních organismů, mikrobiální ekologií a studiem procesů ve vodních, půdních a mokřadních ekosystémech narušených lidskou činností. Podílíme se i na studiu a ochraně některých vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

 

VEDOUCÍ KATEDRY:
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
tel.: +420 387 772 346
e-mail: jaroslav.vrbaatprf.jcu.cz

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO KATEDRY:
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.
tel.: +420 387 772 327
e-mail: boukalatentu.cas.cz

TAJEMNICE KATEDRY:
PhDr. Jana Vrbová, Ph.D.
tel.: +420 387 772 358
fax: +420 387 772 368
e-mail: jvrbovatprf.jcu.cz

 

Hlavní směry výzkumu:

  • koloběh látek v povodí
  • funkce mikrobního metabolismu ve vodách a v půdě
  • diverzita mikroorganizmů v půdě
  • studium rybích společenstev v údolních nádržích
  • vliv eutrofizace a hospodaření na mokřadní systémy
  • vliv eutrofizace a hospodaření na vodní nádrže
  • teoretická a populační ekologie

 

Zápisy z katedrových schůzí (viditelné pouze pro přihlášené uživatele):