Datum semináře: 
02.11.2017
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
host
Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky