Datum semináře: 
12.11.2015
jiné
Abstrakt: 

Program Edukofilm 2015 - Ozvěny festivalu Life Science Film Festival 2015

1. Blok 14:00-15:50

Causa Carnivora

Režie: Jan Svatoš
Velké šelmy pro své vlastnosti dominují reklamnímu průmyslu i krvavým středověkým legendám. Teprve s moderní vědou přišlo ale zjištění, že predátoři mají v ekosystému svoji nezastupitelnou roli a lidstvu nejen že neškodí, ale mohou mu dokonce prospívat. Zatímco v okolních zemích
počet vlků pozvolna roste, v ČR jejich počet neustále kolísá. Poslední nadějí pro nápravu pošramocené pověsti u veřejnosti představují vlčí hlídky, které české šelmy celoročně monitorují a hlídkují v odlehlých místech našeho pohraničí. Jsme tak svědky historického paradoxu, v  němž se proměnily role – kdysi potřeboval být před divokou zvěří chráněn člověk, dnes jsou to šelmy, které potřebují být chráněny lidmi. (26 min., ČR)

Lekce divokosti

Režie: Jan Svatoš
Příběh vzácných exmoorských koní, kteří našli svůj domov v bývalém vojenském prostoru Milovice. (26 min., ČR)

Po projekci beseda - Mgr. Miroslav Jirků, Ph.D., Prarzitologický ústav AV ČR, Ing. Martin Šálek, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, RNDr. Jan Robovský, Ph.D., Katedra zoologie JU

 

2. Blok 16:00-18:00

Jak se dělá prales

Režie: Rita Schlamberger
Film se vydává na cestu do odlehlých lesů NP Kalkalpen, největší oblasti divoké přírody v Alpách, kterou lidé před čtvrt stoletím lidé opustili a neudržují ji. Krajině teď vládne dramatický koloběh růstu a rozkladu. (52 min., Rakousko)  

Syntetické lesy

Režie: Ed Schehl
Rozhovory s předními vědci a aktivisty o možných negativních dopadech geneticky upravených stromů, pokud budou vysazovány do našich ekosystémů, a o vědě, která se staví proti této ničivé technologii. (35 min., USA)